ZLATÝ PLAMEN – pravidla soutěže

Hlasování

 • HLASOVAT MŮŽE KAŽDÝ OBČAN
 • Každý hlasující má k dispozici 1-3 hlasy pro každou kategorii (1 hlas = 1 stavba)
 • Každý účastník soutěže může hlasovat pouze jednou
 • Není stanovena povinnost hlasovat ve všech kategoriích
 • Je žádoucí podpora a propagace od kamnářů na jejich stánkách, facebookových profilech a dalších sociálních sítích. Autoři mohou propagovat svoje díla i pro ně hlasovat.
 • Losování hlasujících – 5 výher pro hlasující (Jméno a příjmení při hlasování nepovinné, email povinný) – ceny budou upřesněny při spuštění hlasování k 1.8.2021

Soutěžící

 • Soutěže se mohou zúčastni členové Cechu kamnářů ČR, kteří si řádně plní svoje povinnosti plynoucí ze stanov cechu, zejména pak mají zaplacené veškeré finanční závazky k CKČR.
 • Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích
  • krby
  • kamna
  • sporáky
  • speciální topidla – víceúčelové stavby, venkovní kuchyně
 • Člen cechu se může zúčastnit v jedné nebo více kategoriích
 • Do každé kategorie může přihlásit maximálně 2 stavby
 • Ke každé přihlášené stavbě musí dodat technický popis topidla a alespoň 3 fotky, maximálně 5 fotek (kvalita fotek nerozhoduje) a musí udělit souhlas s prezentací díla na webu www.zlatyplamen.cz pro účely soutěže. Fotky a prezentace budou po dobu soutěže anonymní.
 • Může prezentovat pouze své vlastní dílo
 • Členem cechu se rozumí fyzická nebo právnická osoba
 • Soutěž se vyhlašuje k 1.5.2021 kdy začne příjem fotek a projektů do soutěže.
 • K 31.7.2021 bude ukončen příjem fotek a projektů do soutěže a bude spuštěno hlasování na webové stránce , kde budou projekty anonymně prezentovány. Zajištění nahrání fotek na web je v režii cechu.
 • Od 1.8.2021 do 31.1.2022 bude spuštěno veřejné hlasování na výše uvedené adrese
 • Po ukončení hlasování bude soutěž vyhodnocena a u všech děl se zobrazí, kdo dílo stavěl a po zbytek roku mimo soutěž bude prezentováno dílo i s autorem.
 • Vyhlášení vítězů soutěže proběhne při příležitosti sněmu CKČR v roce 2022
 • Soutěžící souhlasí s poskytnutím fotek pro propagaci cechu a kamnářského řemesla v průběhu soutěže i po jejím skončení.

Návrh ocenění a cen

Vyhlášení budou vždy první tři z každé kategorie.

 • cena v kategorii – plaketa „První místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 75% sleva na členský příspěvek pro další rok.
 • cena v kategorii – plaketa „Druhé místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 50% sleva na členský příspěvek pro další rok.
 • cena v kategorii – plaketa „Třetí místo v soutěži Zlatý plamen 2021 v kategorii …“ a 25% sleva na členský příspěvek pro další rok.
 • Každý na 1 - 3-tím místě pak obdrží věcné ceny od sponzorů (například dodatečné slevy na odběr sortimentu sponzorů, poukazy na nákup materiálu, ....), celoroční propagace člena na webu cechkamnaru.cz a zlatyplamen.cz, propagace v Novém Bydlení, Chatař chalupář, Kamnářském speciálu, prezentace na stánku Cechu kamnářů v podobě fotek a prezentace člena atd.

Soutěž je koncipována pro členy Cechu kamnářů ČR.

Rada cechu jako organizátor soutěže si vyhrazují právo na změny v pravidlech soutěže.